วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การบริหารงบประมาณ

ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ....อยากรู้เรื่องอะไรบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดหาให้....
ประเภทของงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. แบ่งตามนโยบายงบประมาณ แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. งบประมาณแบบสมดุล ( Balance Budget ) คือรายรับและรายจ่ายเท่ากัน ใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจมีความเสถียรภาพ ไม่มีภาวะเงินเฟ้อ ( ประเทศไทย ในปี 2549 )
2. งบประมาณแบบเกินดุล ( Surplus Budget ) คือรายรับมากกว่ารายจ่าย ซึ่งจะมีผลให้เงินเหลือ ( เงินคงคลัง ) ใช้ในกรณีภาวะเงินเฟ้อ
3. งบประมาณแบบขาดดุล ( Deficit Budget ) คือรายรับน้อยกว่ารายจ่าย เป็นเหตุให้คนในท้องตลาดมากขึ้นเป็นการกระตุ้นการซื้อขาย การผลิตฯ ใช้ในกรณีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ( ภาวะเงินฝืด )
2. แบ่งตามบทบาทงบประมาณ แบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้
1. งบประมาณแบบแสดงรายการ ( Line Iten Budget ) งบประมาณประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม มีรายการต่างๆมากมายและกำหนดเอาไว้ตายตัวจะพลิกแพลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ทำให้ขาดความหยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานทำงานได้ไม่คล่องตัว
2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budget ) แสดงรายการใช้จ่ายและผลงานที่ได้รับ เรียกอีกอย่างว่า PBB
3. งบประมาณแบบแสดงผลงานโครงการ ( Planning Program And Budgeting System ) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวางแผน
4. งบประมาณแบบฐานศูนย์ ( Zero Based Budget:ZBB ) เป็นงบประมาณที่พิจารณางบประมาณทุกปีอย่างละเอียดทุกรายการ โดยไม่คำนึงถึงงบประมาณเดิมหรือไม่
5. งบประมาณแบบสะสม ( Incremental Budget ) จะเป็นการพิจารณางบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่ยังไม่ได้พิจารณา ส่วนงบประมาณเดิมจะยกยอดมาตั้งใหม่โดยไม่ต้องพิจารณา
วันเนี้พอแค่นี้ก่อนนะขอรับ....จำให้ได้ละข้อสอบทั้งนั้น....

4 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ
  สำหรับความรู้ที่แบ่งปัน
  เป็นวิทยาทานที่ยิ่งใหญ่
  สู้ต่อไป สู้เด้อ สู้เดอ

  ตอบลบ
 2. สมกับการเป็นผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์(Vision)

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2552 12:40

  ทำไมเราถึงต้องใช้งบประมาณเกินดุล และ ขาดดุล
  แล้วการใช้งบประมาณเกินดุลคือรายรับมากกว่ารายจ่าย
  ถ้างบประมาณเกินดุลที่เราจัดทำนั้นมาก เราจำเป็นต้องทำให้มันลดลง โดยการลดรายรับ เช่น ลดภาษี ดิฉันเข้าใจถูกมั้ยค่ะ ถ้าผิดอย่างไรโปรดตอบกลับด่วนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 4. ครูสุโขทัย16 กันยายน 2552 10:48

  ในกรณีการจัดทำงบประมาณเกินดุล แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ดีมาก สามารถลดรายรับดังที่คุณว่าก็ได้ขอรับ คิดถูกต้องแล้วจ้า

  ตอบลบ