วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูสุโขทัย ขอนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปให้กับทุกท่านที่กำลังจะสอบนะขอรับ ไม่ได้เข้าบล๊อกนาน ก็เลยเพิ่มความรู้ให้กับพี่น้องเยอะๆเลยนะขอรับ

การกำหนดกลยุทธ์พัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กลุ่ม คือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนาด้านภาครัฐ ( E-Government )
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนาด้านพานิชย์ ( E-Commerce )
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ( E-Industry )
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนาด้านการศึกษา ( E-Education )
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนาด้านสังคม ( E-Society )

รูปแบบการเรียกดูข้อมูล ของ สพฐ.
PMOC-----------ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
MOC-------------ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
DOC--------------ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
AOC-------------ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.
SOC--------------ศูนย์ปฏิบัติการ โรงเรียน

โปรแกรมข้อมูลสถานศึกษา
1. โปรแกรมข้อมูล 10 มิถุนายน OBEC
2. โปรแกรมระบบครุภัณฑ์การศึกษา M-OBEC
3. โปรแกรมอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
4. โปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC
5. โปรแกรมข้อมูลรายบุคคล OBEC SMIS
6. โปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต OUC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น